ម៉ាស៊ីនកាត់ខ្សែពេជ្រ

  • JKTECH Diamond Wire Saw Machine

    ម៉ាស៊ីនកាត់ខ្សែពេជ្រ JKTECH

    ម៉ាស៊ីនកាត់ខ្សែពេជ្រដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអាចត្រូវបានអនុវត្តលើសម្ភារៈកាត់ផ្សេងៗដូចជា PCB, PCBA, សេរ៉ាមិច, ផ្លាស្ទិច, កញ្ចក់, លោហៈ, រ៉ែ, បេតុង និងថ្ម សម្រាប់ការកាត់យ៉ាងជាក់លាក់។ ជាពិសេសការកាត់ធាតុផ្សំមានសម្ភារផ្សេងៗ។