ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិពេញលេញ

  • JKTECH Solder Dross Recovery Machine SD800

    JKTECH Solder Dross Recovery Machine SD800

    គំរូ: SD800

    នេះស្មើនឹងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ solder របស់អ្នករហូតដល់ 50% សម្រាប់បរិមាណផលិតកម្មដូចគ្នា អត្រាបំបែកយ៉ាន់ស្ព័រគឺរហូតដល់ 98% ការរចនាសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងជើងតូច និងងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូន។ ប្រតិបត្តិការក្រៅបណ្តាញដោយគ្មានធូលី, អត្រាការងើបឡើងវិញខ្ពស់,សួស្តីសមត្ថភាព gh ។