កាំរស្មី UV

  • JKTECH UV Spot Curing System

    JKTECH UV Spot Curing ប្រព័ន្ធ

    ម៉ូដែលឧបករណ៍បញ្ជា៖ SpotUV

    ប្រព័ន្ធ LED UV spot curing system ផ្តល់នូវថាមពលព្យាបាលដែលប្រសើរឡើងទៅកាន់ទីតាំងច្បាស់លាស់ អាចត្រូវបានប្រើដោយដៃដោយប្រតិបត្តិករនៅក្នុងប្រព័ន្ធ bench-top ឬរួមបញ្ចូលទៅក្នុងបណ្តាញដំឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលមានល្បឿនលឿន។ ជា​ធម្មតា​ព្យាបាល​ការ​ស្អិត និង​ថ្នាំកូត​ដែល​អាច​ព្យាបាល​ដោយ​ពន្លឺ LED ក្នុង​រយៈពេល 1 ទៅ 10 វិនាទី