ម៉ាស៊ីនសម្អាត PLASMA

  • JKTECH PLASMA Cleaning Machine

    ម៉ាស៊ីនសម្អាត JKTECH PLASMA

    ការសម្អាតផ្ទៃប្លាស្មាគឺជាដំណើរការមួយដែលភាពមិនស្អាត និងកខ្វក់នៃផ្ទៃគំរូត្រូវបានយកចេញដោយការបង្កើតប្លាស្មាថាមពលខ្ពស់ពីភាគល្អិតឧស្ម័ន វាត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងៗដូចជា ការសម្អាតផ្ទៃ ការក្រៀវលើផ្ទៃ ការធ្វើឱ្យសកម្មលើផ្ទៃ ការផ្លាស់ប្តូរថាមពលលើផ្ទៃ។ ការ​រៀបចំ​ផ្ទៃ​សម្រាប់​ការ​ភ្ជាប់​និង​ការ​ស្អិត​ជាប់ ការ​កែប្រែ​គីមី​លើ​ផ្ទៃ។